Palvelut

Esimerkkejä palveluista:

Tietojärjestelmäprojektien johtaminen

- toiminnan arviointi ja kehittäminen

          projektikatselmoinnit

          projektisalkun hallinta

          projektien suunnittelu ja kilpailutus

          käynnistäminen, seuranta ja ohjaus

          henkilöjohtaminen

- vuokrajohtajuus

          hankejohtaja, projektijohtaja, projektipäällikkö

Liiketoimintaprosessien kehittäminen

- prosessin nykytilan selvittäminen ja kuvaaminen

- tavoitetilan suunnittelu ja jalkauttaminen

- tietojärjestelmähankkeiden käynnistäminen organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja toimintaprosessien tukemiseksi

- IT-toiminnan arviointi

- due diligence

Koulutus ja valmennus

- projektipäällikkökurssit

- laatukoulutus

- uusiin prosesseihin ja tietojärjestelmiin liittyvä koulutus

- muu koulutus

Laadun kehittäminen

- laatupalkintomallit

- ISO9000-laatujärjestelmätyö

Yleisjohtaminen

- IT-konsultointi

- liikkeenjohdon konsultointi

Suorakulmio: Pyöristetyt kulmat: Toteutuneita
toimeksiantoja

=> Etusivu      => Varaustilanne     => Yhteystiedot